contacte

contacto

@

e-mail

a mida...

a medida...

Aserdal 5000, s.l. ofereix la possibilitat de produir en polièster qualsevol element ja existent, sigui quin sigui el material de què està fet, o d’ajudar el client a dissenyar i reproduir en polièster tot tipus de projecte o idea que tingui. Som especialistes en la reproducció en polièster de qualsevol peça, ja sigui a partir de la còpia de la mateixa, ja sigui a partir del disseny i la implementació d’una idea: i és en aquesta doble oferta on marquem la diferència.

 

Aserdal 5000, s.l. ofrece la posibilidad de producir en poliéster cualquier elemento ya existente, sea cual sea el material del que esté hecho, o de ayudar al cliente a diseñar i reproducir en poliéster cualquier tipo de proyecto o idea que tenga. Somos especialistas en la reproducción en polièster de cualquier pieza, ya sea a partir de la copia de la misma o a partir del diseño y la implementación de una idea: y es en esta doble oferta donde marcamos la diferencia.

Polígon Industrial Torres Pujals, s/n, A C 65 • 17401 ARBÚCIES (Girona) • Tel. 972 16 20 49info@aserdal5000.com