@

sector

contenidors i complements

Fabriquem qualsevol model de contenidor i complement relacionat amb tot tipus d'indústria.

 

 

sector

contenedores y complementos

Fabricamos cualquier modelo de contenedor  y complemento relacionado con todo tipo de industria.

 

Polígon Industrial Torres Pujals, s/n, A C 65 • 17401 ARBÚCIES (Girona) • Tel. 972 16 20 49info@aserdal5000.com