@

A Aserdal 5000, s.l. realitzem diferents procediments.

En Aserdal 5000, s.l. realizamos diferentes procedimientos.

• Fabricació de models i motlles per la producció seriada de peces a partir d’una peça original.

• Fabricación de modelos y moldes para la producción seriada de piezas a partir de una pieza original.

• Fabricació de models i motlles per la producció seriada de peces a partir de planells 3D.

• Fabricación de modelos i moldes para la producción seriada de piezas a partir de planos 3D

Polígon Industrial Torres Pujals, s/n, A C 65 • 17401 ARBÚCIES (Girona) • Tel. 972 16 20 49info@aserdal5000.com